kontakt2

Contact

Contact

We are based in Lodz, Poland.

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

/The Institute of Creative Activity Ltd./


93-192 Łódź, ul. Senatorska 14/16

TIN: 729-010-96-24; REGON: 470565146

National Court Register no.: 0000094536

(District Court for Lodz-Śródmieście in Lodz, 20th National Court Register Department)

Share capital: PLN 150,000.00Registered Office of the Board (address for correspondence):

90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 52

tel. (042) 29 95 601; fax (042) 63 15 901

e-mail: ipt@ipt.pl

www.ipt.pl