POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA

Aneta Sztandera
tel. 42/ 29 95 604; fax: 42 63 15 901
tel. 609 734 836
e-mail: asztandera@ipt.pl


Andrzej Ekert
tel/fax 42 29 95 606; fax: 42 63 15 901
tel.kom.: 501 322 918
e-mail: aekert@ipt.pl
e-mail: wynajem@ipt.pl


Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

NIP: 729-010-96-24; REGON: 470565146

Nr KRS: 0000094536

(Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS)

Wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00 PLNul. Rewolucji 1905r. nr 52
90-213 Łódź

tel. (042) 29 95 601; fax (042) 20 32 584

e-mail: ipt@ipt.pl
strona: www.ipt.pl