Sport

 

Zapraszamy od Listopada na zajęcia z Hatha-Yogi

 

"Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego"

 

 

CENTRUM SPORTU

Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji" jest działem Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rewolucji 1905r nr 52, 90-231 Łódź

 


 

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) ) Instytut Postępowania Twórczego Sp.z o.o. 91-213 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. Nr 52

Adres poczty elektronicznej ipt@ipt.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: [iod@domenafirmowa.pl] Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją zajęć sportowych. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja postanowień umowy.

Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z zajęć sportowych. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

 

 

Współpraca_sport

Honorujemy karty: