KONTAKT

.

KONTAKT

Kontakt

Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o.NIP: 729-010-96-24; REGON: 470565146

Nr KRS: 0000094536

(Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS)

Wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00 PLNul. Rewolucji 1905r. nr 52
90-213 Łódź

tel. (042) 29 95 601, fax (042) 20 32 584

e-mail: ipt@ipt.pl
strona: www.ipt.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@ipt.pl