ZazieleniaMY

 

ZazieleniaMY to dotacja celowa z budżetu Miasta Łodzi na zadanie służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi.

 

Zadanie polegało na nasadzeniu roślin wieloletnich wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenie i założenie trawnika przy ulicy Rewolucji 1905r. nr 50.

 

Celem projektu było utworzenie w przestrzeni miejskiej pięknego terenu zielonego dostępnego dla społeczności szkolnej na obszarze, którego uczniowie, studenci oraz pracownicy będą mieli możliwość spędzić czas na świeżym powietrzu.

 

W ramach projektu nastąpiło wyrównanie terenu z założeniem trawnika, uzupełnieniem ziemi i sadzenie roślin: klon, 40 hortensji i 8 cisów.

 

Wysokość dotacji: 14 928,00 zł.

 

Całkowita wartość zadania: 18 660,00 zł.

 

Okres realizacji zadania: 12.05.2023 r. – 11.07.2023 r.

 

ZazieleniaMY

ZazieleniaMY