EKSPERCI INNOWACYJNOŚCI

EKSPERCI INNOWACYJNOŚCI

Eksperci innowacyjności

Innowacyjne podejście do wszelkich procesów realizowane jest przede wszystkim dzięki ciągłemu uzupełnianiu wiedzy, umiejętności jej pozyskania i dzielenia się nią, wychodzeniu poza swoją branżę, poszukiwaniu inspiracji w innych obszarach i dziedzinach.
Od początku istnienia Instytutu towarzyszy mu atmosfera sprzyjająca kreowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów. Służy temu kooperacyjny styl zarządzania, polegający na włączaniu pracowników do usprawnień we wszystkich sferach funkcjonowania firmy. W każdym swoim przedsięwzięciu staramy się realizować kolejne kroki prowadzące do innowacyjnego rozwiązania.


W pierwszym etapie świadomie definiujemy problem, następnie zbieramy niezbędne do jego rozwiązania dane i jak najdokładniej objaśniamy jego istotę. Kolejnym krokiem jest znalezienie najbardziej racjonalnego i optymalnego rozwiązania. Ostatni etap to ocena pomysłów i ich weryfikacja pod kątem wprowadzenia w życie.


Innowacyjność oraz twórcze podejście do problemów biznesowych to elementy naszej kultury i najważniejsze wartości, wciąż jednak stawiamy sobie nowe cele i podejmujemy nowe wyzwania.