USŁUGI DODATKOWE

USŁUGI DODATKOWE

Usługi dodatkowe

Wachlarz usług edukacyjnych oferowanych przez IPT uzupełnia doradztwo personalne, którym zajmuje się specjalnie wyodrębniona w tym celu jednostka - Biuro Karier i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów "Kontrakt".

W zakresie publikacji i poligrafii działalność Instytutu wspierają Drukarnia Akademicka oraz Wydawnictwo WSHE.Biuro Karier Kontrakt