USŁUGI DODATKOWE

Biuro Karier Kontrakt

Biuro Karier Kontrakt

Biuro Karier Kontrakt to nowoczesna placówka, która jest inicjatorem i pomysłodawcą różnorodnych inicjatyw ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej , pomagającej przy znalezieniu pracy, a także wspierających i promujących absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Biuro Karier prowadzi także pośrednictwo pracy, pomaga studentom przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłej kariery zawodowej. Biuro pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych, sprawdza predyspozycje zawodowe, pomaga oraz zapoznaje studentów ze sposobem funkcjonowania i poruszania się na rynku pracy.


Łódź, ul. Sterlinga 26, budynek K, II piętro, pokój K-233

tel. (fax): +48 42 6315 015www.bk.ahe.lodz.pl