KIM JESTEŚMY

.

KIM JESTEŚMY

Kim Jesteśmy

Jesteśmy jedną z wiodących instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych i zarządzających. Od 1988r. prowadzimy działalność pełną sukcesów. Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój i doskonalenie obowiązujących metod pracy. W swojej działalności wykorzystujemy unikalną i wypracowaną w toku wieloletniej działalności koncepcję nowoczesnego zarządzania. Przełamujemy stereotypowe myślenie na temat edukacji. Najważniejszy jest dla nas człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy w różnych sytuacjach życiowych. W każdym działaniu wykorzystujemy podmiotowe podejście do procesu twórczego. Na każdym polu swojej działalności staramy się ulepszać i tworzyć zupełnie nowe wartości.


Instytut Postępowania Twórczego działa w oparciu o unikalną koncepcję umyślnej twórczości oraz podmiotowego rozwoju człowieka. Fundamentem naszej pracy i rozwoju są oryginalne i niestandardowe rozwiązania w biznesie, edukacji, a także pracy zespołowej oraz rozwijanie kompetencji osobistych, kreatywnej postawy w różnych sytuacjach zawodowych. W IPT ważną rolę odgrywa człowiek, którego wiedza i umiejętności stanowią podstawę rozwoju firmy.


Jesteśmy w stałym kontakcie z klientami. Systematycznie badamy ich potrzeby, preferencje, stopień zadowolenia. Stawiamy na rozwój zdolności twórczych. Inspirujemy rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia, zachęcając do rozwiązania jednego problemu w różnoraki sposób. Dążymy do niezależności w myśleniu, perspektywicznego planowania i zarządzania czasem, łączenia i praktycznego stosowania wiedzy z wielu dziedzin, podejmowania ryzyka badawczego i decyzji. Nasze nowatorskie działania inicjują rozwój nowych rynków. Tym samym, mając stale na uwadze potrzeby klientów, dążymy do pozycji lidera poprzez kreowanie nowych produktów i usług. Podstawą naszej działalności jest tworzenie kluczowych kompetencji, a przede wszystkim innowacyjność, wyrażająca się w budowaniu określonych dziedzin badań oraz w gromadzeniu projektów dla uzyskania perfekcyjnych standardów w zarządzaniu.