EDUKACJA

Edukacja

Jesteśmy pionierem branży edukacyjnej. W swojej ofercie posiadamy całe spektrum usług edukacyjnych i szkoleniowych. Włączamy się w prowadzenie placówek oświatowych w całym kraju. Zajmujemy się nie tylko szeroko pojętą edukacją, ale także kształtowaniem postaw i zachowań. Cały czas rozwijamy swoją firmę oraz pomagamy w rozwoju innym. Przekazujemy podmiotom współpracującym z nami bogatą merytorycznie wiedzę i doświadczenia. Poszukujemy nowych i twórczych rozwiązań. Wszystkie te czynniki sprzyjają rozwojowi i poszerzaniu naszej oferty edukacyjnej. Staramy się nie tylko sprostać zmieniającej się rzeczywistości, a także wyprzedzać potrzeby rynku, oferować gotowe rozwiązania.
Przez cały czas rozszerzamy swoją ofertę dydaktyczną, a także dostosowujemy się dynamicznie do zmieniającej rzeczywistości, potrzeb, wyzwań oraz oczekiwań.

www.sei.ipt.pl

Przedszkole Edukacji Innowacyjnej Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej Gimnazjum i Licea  dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych, Szkoły Edukacji Innowacyjnej Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi