Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi

Szkoła powstała dzięki inicjatywie Instytutu Postępowania Twórczego i Wyższej Szkoły Humanistyczno ? Ekonomicznej w Łodzi. Dzieci obywateli polskich kształcą się w niej według międzynarodowych oraz rodzimych standardów edukacji. Jest pierwszą placówką w Łodzi z bilingwialnym programem nauczania, w której obowiązuje zasada dwujęzyczności wśród nauczycieli i dzieci. Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są w wykładowym języku polskim i angielskim. Szkoła realizuje nowatorskie podejście, kształtuje w dzieciach umiejętność podejmowania niezależnych, trafnych decyzji oraz uczy kreatywnego, twórczego myślenia.

Łódź, ul. Sterlinga 26

www.podstawowa.sei.edu.pl