PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Projekty międzynarodowe

Instytut Postępowania Twórczego od 2002 bierze udział w projektach
międzynarodowych w ramach takich programów jak: Leonardo da Vinci, Socrates,
Grundtvig oraz Erasmus+. Dzięki zaangażowaniu swojej kadry naukowej i dydaktycznej
realizuje projekty badawcze, edukacyjne i kulturowe, tym samym zyskując
dostęp do najnowszych osiągnięć w tym zakresie. Wynikiem tych działań jest
również poszerzanie zakresu działalności Instytutu oraz coraz większa renoma
na arenie międzynarodowej.