Dialog pomiędzy płciami (Socrates, Grundtvig)

Dialog pomiędzy płciami (Socrates, Grundtvig)

W ramach tego projektu został stworzony eksperymentalny kurs, którego celem jest pomoc trenerom w zajmowaniu się złożonością porozumienia pomiędzy kobietami i mężczyznami, a co za tym idzie - poprawą efektywności odnoszenia się do kwestii płci w szkoleniach.


Trenerzy - psychoterapeuci, socjologowie i trenerzy płci wykorzystali swoje bogate doświadczenie w pracy z grupami kobiet i mężczyzn i w kwestiach płci, aby stworzyć kurs, który pomaga uczestnikom odnaleźć najbardziej odpowiednie narzędzia do polepszenia jakości szkoleń, radzenia sobie z konfliktami i rozwoju nowej kultury spokoju i współpracy, co prowadzić ma do tworzenia zrównoważonych związków pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Taka forma kursu powstała w wyniku przeprowadzenia kursów próbnych w 4 krajach (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii).

Obecnie kursy oferowane są w ramach finansowania z programu Socrates Grundtvig 3. Pierwsze kursy odbyły się w Barcelonie w czerwcu i w Berlinie we wrześniu 2007 roku. Planowane są także kursy w roku 2008.


Więcej informacji na
www.genderdialogues.org


Dialog pomiędzy płciami