PROJEKT ERASMUS+ “Learn English Through Signs”

PROJEKT ERASMUS+ “Learn English Through Signs”

Projekt realizowany jest przez Instytut Postępowania Twórczego oraz organizacje zagraniczne: Tiny Signers i przedszkole Domi Domingo z Wielkiej Brytanii oraz Gimnazjum i Szkołę średnią Rudolfa Maistra ze Słowenii.


Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 2-6 lat uczące się angielskiego oraz nauczyciele angielskiego.


Celem projektu jest wdrożenie metody nauczania języka angielskiego przy wykorzystaniu elementów języka migowego „Learn English Through Signs”. W Polsce metoda zostanie wdrożona m.in. w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Edukacji Innowacyjnej (podstawowa.sei.edu.pl) oraz w Przedszkolu „Tęczowy Świat Dziecka”.


Więcej informacji: project@ipt.pl