Gimnazjum i Licea dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej

Gimnazjum i Licea dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej

Licea dla Dorosłych (2-letnie uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej i 3-letnie) powstały z myślą o osobach, które pragną ukończyć kolejny etap edukacji umożliwiający zdobycie matury oraz otwierający drogę do dalszego kształcenia. Podobnie jak inne placówki Edukacji Innowacyjnej, również liceum prowadzi dodatkowe warsztaty twórczości, rozwijające kreatywność oraz niestandardowe podejście swoich słuchaczy. Nauka w szkole trwa 3 lata. Szkoły działają w systemie wieczorowym i zaocznym. Od niedawna oferujemy również naukę w Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej, które pozwala uzupełnić wykształcenie osobą po 6-letniej szkole podstawowej, mających ukończony 18 r.ż.Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 pokój g322, tel. + 48 42 299 55 18www.innowacyjna.ipt.pl