Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych, Szkoły Edukacji Innowacyjnej

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych, Szkoły Edukacji Innowacyjnej

Głównym atutem szkół, wyróżniającym je wśród innych, jest podmiotowe, indywidualne podejście do uczniów i rodziców. Cele, jakie stawia sobie rada pedagogiczna, to wychowanie młodych ludzi w poczuciu poszanowania prawa, pewnych siebie i swoich możliwości, myślących twórczo, niestandardowo, przełamujących wszelkie schematy. Poza obowiązkowymi przedmiotami prowadzone są także dodatkowe zajęcia z działań twórczych, grafiki komputerowej, architektury, dziennikarstwa i przedsiębiorczości. Dzięki kilkunastoosobowym klasom doświadczeni i kreatywni pedagodzy mają doskonały kontakt z uczniami, dzięki czemu młodzież uczy się szybciej i efektywniej. Placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych. Oddziały szkół znajdują się także w Sieradzu, Bydgoszczy i Koszalinie.


ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

90-213 Łódź

tel./fax.: (0-42) 631-59-20


www.gimnazjum.ipt.pl i www.liceum.ipt.pl