Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości

Centrum Kreatywności Przedsiębiorczości jest jednostką szkoleniową działającą na łódzkim rynku od 1999 r. Początkowo nastawiona głównie na szkolenia dla kadr Instytutu Postępowania Twórczego, stopniowo rozszerzyła swą ofertę o warsztaty, kursy

i szkolenia skierowane do:

* firm zewnętrznych i instytucji - szkolenia ukierunkowane głównie na rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników szeregowych i kadry kierowniczej, m.in.: budowanie wizji i misji firmy, planowanie i organizacja pracy, budowanie zespołu, zarządzanie innowacyjne i inne;

* szkół - szkolenia z innowacyjnych metod nauczania i pracy z grupą, treningi umiejętności wychowawczych dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów obejmujące m.in. zajęcia integracyjne, przygoda z twórczością, radzenia sobie ze stresem i konfliktami oraz wiele innych;

* studentów oraz osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych zdobywaniem kompetencji trenerskich, a także trenerów dążących do podnoszenia własnych kwalifikacji. Dla tej grupy klientów Centrum proponuje szkolenia nastawione na: doskonalenie umiejętności pracy z grupą i kształtowanie postawy twórczej (Animator Rozwoju Podmiotowości), rozwijanie kompetencji przywódczych, społecznych oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów (Animator Przedsiębiorczości). Ponadto dla osób zainteresowanych rozwinięciem indywidualnych predyspozycji wykorzystywanych i wymaganych w branży marketingowej Centrum wzbogaciło ofertę o kurs na Animatora Marketingu.


Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości przeprowadza szkolenia opierając się przede wszystkim na warsztatowych metodach wzbogacania świadomości człowieka oraz wspierania jego podmiotowego rozwoju osobowego. W ten sposób Centrum realizuje swoją misję, którą jest stymulowanie twórczego i harmonijnego rozwoju człowieka oraz wspieranie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i instytucji.


Wszystkim zainteresowanym rozbudowywaniem swojej kreatywności oraz poznaniem metod, które rozwiną ich podmiotowy potencjał, Centrum oferuje wysoką jakość usług.


Łódź, ul. Sterlinga 16/18, tel. +48 42 631 59 19


www.szkolenia.ipt.pl