Co oferujemy

Co oferujemy

Specjalnie dla naszych pracowników opracowaliśmy pakiet dodatkowych świadczeń motywacyjnych, w którego zakres wchodzi m.in.:


• refundacja za korzystanie ze świadczeń rzeczowych, np. udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych

• częściowa refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji

• karnety obiadowe

• obniżone koszty usług medycznych w Poradni Zdrowia ?Renoma?

• bony podarunkowe

• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

• częściowa refundacja kosztów pobytu pracownika i jego rodziny w zaprzyjaźnionych ośrodkach wypoczynkowych.


Jako pracodawca oferujemy również wiele ciekawych wyzwań, możliwość realizacji samodzielnych projektów, awansu zarówno pionowego jak i poziomego, a przez to szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

Poza tym zapewniamy dobrą atmosferę pracy i odpowiednie warunki zatrudnienia.