Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny w naszej organizacji dopasowany jest odpowiednio do stanowiska, którego dotyczy. Składa się na niego kilka etapów.


Podstawą do rozpoczęcia procesu rekrutacji jest wybór kandydatów na podstawie CV i listów motywacyjnych nadesłanych w odpowiedzi na zamieszczone przez nas ogłoszenie.


Bardzo ważne jest, aby do przesyłanej aplikacji dołączyć następującą klauzulę: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.?

Aplikacje, które nie zawierają takiego oświadczenia, nie mogą być przez nas wykorzystywane.


Na kolejny etap rekrutacji, czyli spotkanie ze specjalistą ds. rekrutacji, zapraszane są te osoby, których aplikacje najbardziej nas zainteresowały i które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu.


W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących doświadczeń zawodowych, wykształcenia, osiągnięć, zainteresowań, czy też innych istotnych dla kandydatów wydarzeń.


W zależności od wymagań stawianych na konkretnym stanowisku, weryfikowanych jest kilka aspektów, np.: poziom specjalistycznej wiedzy, znajomość języka obcego, znajomość firmy, zaangażowanie i motywacja do pracy oraz kompetencje, których szukamy u potencjalnych pracowników (innowacyjność, kreatywność, potencjał rozwojowy, praca zespołowa).


Ostatni etap rekrutacji to rozmowa z kierownikiem danego działu i Zarządem firmy.

Etap ten służy również negocjacji warunków zatrudnienia.


Po finalnej decyzji dotyczącej zatrudnienia wybranej osoby, kandydaci, którzy brali udział w poszczególnych etapach rekrutacji, informowani są o jej zakończeniu, otrzymując informację zwrotną w formie pisemnej lub telefonicznej.