Aktywna tablica

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".

 

Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych dla Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi oraz Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych w Łodzi.

 

W ramach projektu zakupimy:

 

1) dla Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych w Łodzi ClassVR (wirtualne laboratorium przedmiotowe) wraz z oprogramowaniem do wielu przedmiotów. Pozwoli to na nowatorskie podejście do nauczania z wykorzystaniem okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Pozwoli również w pełni zaangażować uczniów w kreatywne i ekscytujące nauczanie.

 

2) dla Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi zestawów do robotyki/kodowania wraz z dodatkowymi elementami, które zapewnią lepszą jakość kształcenia, zwłaszcza w zawodzie technik programista, różnorodność metod nauczania i bezpośrednie zaangażowanie uczniów w przebieg lekcji.

 

Wysokość dotacji: 28 000,00 zł.

 

Całkowita wartość projektu: 35 000,00 zł,

 

Okres realizacji zadania: 18.08.2023 r. – 31.12.2023 r.