MALUCH+

W dniu 08.05.2024 r. Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. podpisał umowę na „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku „Tęczowy Świat Dziecka” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 83/85”.

 

W ramach realizacji umowy zostanie utworzony żłobek dysponujący 40 miejscami dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 

Utworzenie żłobka z dofinansowaniem w ramach Programu Maluch + przewiduje  dostosowanie obiektu do wymogów lokalowych niezbędnych do utworzenia placówki w tym:

- adaptacji lokalu wraz z dostosowaniem otoczenia,

- prac remontowych i wykończeniowych oraz instalacyjnych,

- zakupie wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych

 

Utworzenie żłobka zostanie zrealizowane z wykorzystaniem środków FERS

Całkowita wartość zadania: 496 400,00 ZŁ, w tym:

- środki europejskie w kwocie 409 629,28 zł

- środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie 86 770,72 zł

 

Celem realizacji zadania jest utworzenie nowej instytucji opieki jaką będzie „Tęczowy Świat Dziecka.”  W ramach jego realizacji powstanie 40 nowych miejsc opieki w żłobku.

 

Po osiągnięciu celu planuje się obsadzenie miejsc opieki, a następnie zapewnienie funkcjonowania tych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy.

 

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się do zwiększenia ilości dzieci objętych opieką, a powstała dzięki programowi instytucja pozwoli ich opiekunom na równowagę między życiem prywatnym, a zawodowym oraz przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia.