Własna firma Twoją szansą na rynku pracy. Wsparcie dla mieszkańców powiatu zgierskiego i m. Łódź. DZIAŁANIE 8.1

Własna firma Twoją szansą na rynku pracy. Wsparcie dla mieszkańców powiatu zgierskiego i m. Łódź. DZIAŁANIE 8.1

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie

www.wlasnafirma.ipt.pl